Nowak z MF: Sfinansowano ok. 91% całorocznych potrzeb pożyczkowychWarszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł ok. 91% na koniec października, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec października wyniósł 91% w stosunku do przewidywanego wykonania ustawy, a stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów zamiany, na których odkupywane były obligacje zapadające w 2018 r., poziom prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi 9%" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży.

W listopadzie br. planowany jest jeden przetarg zamiany i jeden przetarg sprzedaży, z podażą od 4 do 8 mld zł.

"We wrześniu zaangażowanie inwestorów zagranicznych na krajowym rynku SPW zmniejszyło się o 3,5 mld zł, wzrosło natomiast zaangażowanie krajowych funduszy inwestycyjnych (o 2,5 mld zł) i banków (również o 2,5 mld zł). W październiku jak do tej pory miał miejsce lekki spadek zadłużenia w posiadaniu inwestorów zagranicznych, w tym w związku z wykupem obligacji DS1017" - napisał też wiceminister.

(ISBnews)