Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wydatki publiczne na oświatę i wychowanie z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. wyniosły 67,6 mld zł, co stanowiło 3,7 proc. PKB (szacunek wstępny).

Z danych wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej, przekazywanej szkołom za pośrednictwem samorządów, wyniosła 41,5 mld zł. Oprócz tej subwencji z budżetu państwa przeznaczono też 4,1 mld zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Jak podał GUS, środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na oświatę i wychowanie (łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa), w kwocie 66 mld zł, przeznaczono głównie na funkcjonowanie szkół podstawowych – 21,1 mld zł (tj. 32,1 proc.), gimnazjów – 10,2 mld zł (tj. 15,5 proc.), przedszkoli (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych i innymi formami wychowania przedszkolnego) – 10,2 mld zł (tj. 15,4 proc.), szkół zawodowych (łącznie ze szkołami artystycznymi) – 7 mld zł (tj. 10,7 proc.), liceów ogólnokształcących – 4,2 mld zł (tj. 6,4 proc.).

Z analiz GUS wynika, że w latach 2003-2016 widoczny jest systematyczny wzrost wydatków publicznych i subwencji ogólnej na oświatę, przy stosunkowo stabilnym udziale tych wydatków w PKB, na poziomie ok. 4 proc.

W stosunku do 2003 roku wydatki samorządów na oświatę ogółem wzrosły o 105 proc.; w tym: wydatki województw – o 60 proc., samorządów powiatowych – o 72,5 proc., samorządów miast na prawach powiatu - o 138,1 proc. oraz samorządów gmin – o 97 proc.

W roku szkolnym 2016/2017 działało 13 517 szkół podstawowych (o 0,3 proc. mniej niż przed rokiem) i 7 706 gimnazjów (o 0,3 proc. więcej niż w poprzednim roku szkolnym). Do podstawówek uczęszczało 2,3 mln uczniów (w stosunku do poprzedniego roku szkolnego spadek o 7,4 proc.), a do gimnazjów uczęszczało 1,1 mln uczniów (o 1,3 proc. mniej w porównaniu z rokiem szkolnym 2015/2016 oraz 36,7 proc. mniej w stosunku do roku szkolnego 2003/2004). (PAP)

autor: Marcin Przybylski

edytor: Danuta Starzyńska-Rosiecka