Teraz azotowa spółka musi złożyć stosowny wniosek i wybrać jeden z rynków, na którym zechce działać. TGE ma 72 członków wśród nich takie spółki jak: PGE, Tauron, PGNiG czy Gaz -System.

"Pojawienie się na parkiecie giełdowym europejskiego lidera branży chemicznej jest dużym wyróżnieniem dla Towarowej Giełdy Energii oraz świadczy o zaufaniu do prowadzonych przez TGE hurtowych rynków gazu i energii elektrycznej" - powiedział pełniący obowiązki prezesa zarządu TGE Piotr Zawistowski.

Reklama

Z kolei wiceprezes Grupy Azoty Tomasz Hinc ocenił, że Towarowa Giełda Energii to miejsce, gdzie przejrzyste procedury transakcyjne "zapewniają kształtowanie się rynkowych cen energii i gazu, surowców niezbędnych dla funkcjonowania Grupy Azoty". "Obecność na TGE pozwala nam mieć wpływ na przyszły kształt giełdowego rynku towarowego – powiedział.

Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. W 2003 r. jako jedyna otrzymała licencję KNF na prowadzenie giełdy towarowej, a w lutym 2015 r. zezwolenie Ministra Finansów na uruchomienie regulowanego rynku finansowego. Od 2012 r. właścicielem TGE jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Od lipca 2015 r. TGE jest członkiem europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC). Giełda agreguje całą ofertę dotyczącą rynku energii w kraju, prowadzi rynki: energii elektrycznej, gazu ziemnego, świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia, uprawnień do emisji CO2 oraz rynek instrumentów finansowych.

Grupa Azoty działa w branży nawozowo-chemicznej w Europie i jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Od blisko dekady jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, spółce matce TGE i wchodzi w skład indeksów WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG oraz WIG-Poland. Grupa Azoty od 2009 r. wchodzi również w skład RESPECT Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a także jest członkiem zagranicznych indeksów MSCI Emerging Markets Index, FTSE Emerging Markets Index oraz FTSE4Good Emerging Index. To pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 r. znalazła się na liście 40 najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan