Jak podkreśla Piotr Zaremba, dyrektor projektu w EMP, odpowiedzi miały charakter intuicyjny. Widać to np. w pytaniach o ładowanie samochodu. Ponad połowa pytanych uważa, że pełne naładowanie baterii nie powinno trwać dłużej niż dwie godziny.
Jednocześnie ponad trzy czwarte jako idealne miejsce do „tankowania prądu” wskazuje miejskie i osiedlowe parkingi, gdzie samochód zostawia się na dłużej, np. na noc. Idealny samochód elektryczny dla Polaków to taki, do którego wejdą cztery osoby, będzie miał zasięg 150 km oraz zmieści się w cenie 60 tys. zł.