Na perspektywy segmentu energetyki konwencjonalnej będą miały wpływ:

- zrealizowana średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie 169-171 zł/MWh,

- zakończenie rozliczeń rekompensat KDT (w 2017 przychody i EBITDA z tytułu KDT wyniosły ok. 1,28 mld zł),

- niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego ze względu na obciążenie remontowe w Bełchatowie,

- ceny węgla w 2018 roku wyższe do ok. 10% w efekcie ścieżek cenowych w umowach oraz zakontraktowanych wolumenów,

- alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 13 mln ton w porównaniu do ok. 15 mln ton w 2017 r. oraz możliwy negatywny wpływ z powodu wzrostu notowań uprawnień do emisji,

- kontynuacja programów optymalizacyjnych, podano w prezentacji wynikowej.

W energetyce odnawialnej PGE zwraca uwagę na wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych oraz możliwy spadek kosztów z tytułu podatku od nieruchomości w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych.

Z kolei w segmencie obrotu najistotniejsze czynniki to utrzymanie strategii maksymalizacji masy marży i stabilizacja cen zielonych certyfikatów, która zmniejszy ryzyko i prawdopodobnie wpłynie negatywnie na osiągany "windfall profit".

Na stabilizację w segmencie dystrybucji wpłyną natomiast:

- wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,25 mld zł w taryfie na 2018 rok,

- nieustalony jak dotą średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2018 r. (za 2017 r. wynosił 5,63% przed opodatkowaniem),

- kontynuacja programów optymalizacyjnych, podano także.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)