Bank Pekao

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa Banku Pekao, podała KNF. >>>>  

Celem Banku Pekao jest osiągnięcie ponad 3 mld zł zysku netto, obniżenie wskaźnika koszty do dochodów (C/I) do poziomu poniżej 40% oraz osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) wysokości 14% - jednego z najwyższych w polskim sektorze bankowym - w 2020 roku, podał bank w strategii na lata 2018-2020. Pekao zamierza też rozważyć możliwości wzrostu nieorganicznego. >>>>  

Bank Pekao ocenia, że jego obecna pozycja kapitałowa pozwala na wypłatę dywidendy w wysokości ok. 100% zysku wypracowanego w 2017 i 2018 roku, przy dalszym planowanym wzroście biznesu, podał bank w dokumencie pt. "Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020". >>>> 

Bank Pekao odnotował 536,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 520,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 134,26 mld zł na koniec września br. co oznacza wzrost o 6,2% w skali roku. Wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL) wyniósł 6% na koniec III kw. wobec 6,4% rok wcześniej, podał bank. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych w III kw. osiągnęła najwyższy w historii poziom - ponad 2,3 mld zł, co stanowi wzrost o 13% w skali roku. Portfel pożyczek wzrósł o 18% r/r, co zapewniło wzrost udziału w rynku o 0,5 pkt proc.

ZUE

ZUE odnotowało 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aktualnie portfel zamówień ZUE opiewa na kwotę ok. 2 190 mln zł. Ponadto spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 82,1 mln zł, podało ZUE. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania [7 listopada] grupa posiada portfel zamówień około 2 190 mln zł netto zapewniający realizację prac w latach 2017-2021. W tym na roboty budowlano montażowe w wysokości około 2 157 mln zł netto, natomiast w zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji wynosi 11 mln zł netto. Portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 22 mln zł netto" - czytamy w raporcie za III kw. 2017 r. W bieżącym roku spółka podpisała umowy o roboty budowlane na łączną kwotę ok. 2,2 mld zł, ponadto uczestniczy obecnie w postępowaniach przetargowych na łączną szacowaną kwotę ok. 1,5 mld zł, podano również.

BOŚ   

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Bogusława Białowąsa na prezesa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podała Komisja. >>>>  

Sygnity

Umowa przedłużająca okres obowiązywania umowy dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego przez Sygnity nie weszła w życie, podało Sygnity. W związku z faktem, iż w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. Sygnity nie otrzymało od wszystkich wierzycieli będących stronami umowy zmieniającej potwierdzenia akceptacji przedstawionej w tej umowie propozycji zapewnienia wsparcia analitycznego w procesie restrukturyzacji operacyjnej przez profesjonalny podmiot działający na rzecz wierzycieli, umowa przedłużająca okres obowiązywania umowy dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego nie weszła w życie, poinformowała spółka. "Jednocześnie spółka informuje, że niezależnie od powyższego wierzyciele złożyli w dniu 7 listopada 2017 r. deklarację co do woli niezwłocznego ustalenia zgodnej propozycji zapewnienia wsparcia analitycznego w procesie restrukturyzacji operacyjnej przez profesjonalny podmiot działający na rzecz wierzycieli oraz wyrazili intencję kontynuowania rozmów dotyczących restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółki i doprowadzenia do uzyskania nowego porozumienia dotyczącego zasad spłat zadłużenia finansowego spółki" - czytamy w komunikacie.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 463 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 656 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 41,46 TWh w okresie I-III kw. 2017 r. (wobec 39,04 TWh rok wcześniej), w tym z węgla brunatnego 29,83 TWh (wobec 27,21 TWh w I-III kw. 2016 r.), podała spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej i obrocie, wzrostu w energetyce odnawialnej oraz stabilnego wyniku w dystrybucji w 2018 r., podała spółka. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi rozmowy z generalnym wykonawcą projektu Opole II na temat nowego harmonogramu, poinformował prezes Henryk Baranowski. Opóźnienie o 5 miesięcy (blok 5) i 4 miesiące (blok 6) jakie zaproponował wykonawca są terminami maksymalnymi. "Rozmawiamy cały czas z generalnym wykonawcą na temat nowego harmonogramu. Analizujemy, z jakiej przyczyny nastąpiło opóźnienie. Obecnie badany jest jeden z elementów, który ma być kluczowy dla oceny sytuacji" - powiedział Baranowski podczas prezentacji wyników finansowych. Opóźnienie o 5 miesięcy (blok 5) i 4 miesiące (blok 6), jakie zaproponował wykonawca są terminami maksymalnymi, podkreślił prezes. 

- Polska Grupa Energetyczna (PGE) przygotowuje się do integracji z aktywamo EDF i zakończyła prace nad strategią dla ciepłownictwa PGE, która powinna zostać zaprezentowana najpóźniej do połowy grudnia br., poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

Enea

Enea miała 8 398 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 947 mln zł EBITDA, 1 070 mln zł EBIT i 838 mln zł zysku netto w okresie I - III kwartał 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

Energa  

Energa odnotowała 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 190 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Nakłady inwestycyjne Energi wyniosą 1,2-1,3 mld zł do końca roku w segmencie dystrybucji, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. >>>>  

Energa szacuje koszty związane z sierpniowymi nawałnicami na ok. 30 mln zł i uzyskała już zaliczkę 13 mln zł od ubezpieczyciela, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak. >>>>  

Stan zapasów węgla w Elektrowni Ostrołęka jest o ok. 15-20% niższy od wymaganego minimum, ale do końca miesiąca powinien być uzupełniony, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak. "Stan zapasów jest poniżej wymaganego minimalnego zapasu. Wina nie jest po naszej stronie, wynika to z problemów transportowych" - powiedział Kościelniak dziennikarzom. Dodał, że chodzi o brak rzędu ok. 15-20%, jednak ta wielkość zmienia się z dnia na dzień. "Do końca miesiąca będziemy mieli zapas uzupełniony" - podkreślił wiceprezes.

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,3 mld zł skonsolidowanych przychodów i 143,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2017 r., podała spółka. >>>>  

Astarta Holding

Astarta Holding odnotowała 1,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

KGHM

Zarząd KGHM Polska Miedź zgodził się na ustalenie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) szczegółowych warunków umowy niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 900 mln zł. Według wstępnej oferty, umowa może zostać zawarta na okres 12 lat, z opcją wyboru waluty PLN, USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego dla każdej z transz pożyczki, podała spółka.    

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotował 13,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z Voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbHa umowę na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz koksiku za szacunkowo 2,63 mld zł, podała spółka. >>>>  

Marvipol 

- Podział Marvipolu na dwie spółki - motoryzacyjną i deweloperską - ma szansę stać się impulsem dla jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju obu biznesów i może umożliwić m.in. łatwiejsze pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla realizowanych projektów, uważa prezes Marvipolu Mariusz Książek. >>>>  

Best

Best odnotował 15,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JHM Development

JHM Development odnotowało 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JHM Development skorygował prognozę przychodów na 2017 r. do 135-140 mln zł i zwiększył prognozę sprzedaży mieszkań na koniec 2017 r. do 360-375 lokali mieszkalnych, poinformowała spółka. >>>> 

MNI

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o skróceniu okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki MNI z powodu opublikowania przez spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2017 r., podał urząd. >>>>  

Komputronik, Clean & Carbon Energy

Komputronik i spółki grupy zawarły kompleksową umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami, która ma na celu - po ziszczeniu się warunków zawieszających - ostateczne zakończenie wszelkich konfliktów, spraw sądowych oraz postępowań prawnych, podała spółka. >>>>  

MOL

MOL byłby zainteresowany przejęciem sieci paliw o znaczącej wielkości w Polsce i Austrii, gdyby pojawiła się taka możliwość, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath, odpowiedzialny za segment downstream. >>>>  

MOL chce by 320 mln USD dodatkowej EBITDA w programie Downstream DS 2022 pochodziło z obszarów wzrostowych, a 180 mln USD - z poprawy efektywności, poinformował wiceprezes odpowiedzialny za downstream Ferenc Horvath. >>>> 

Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia uruchomiła w Warszawie pierwszy w Polsce market ekologiczny o powierzchni ok. 500 m2. Prezes Sławomir Chłoń poinformował, że spółka zamierza otwierać kolejne duże markety w innych miastach - następny w Konstancinie w 2018 r. "Uruchomienie pierwszego marketu ekologicznego tej skali i jakości to przełom dla naszego rynku ekologicznego. Polacy domagają się coraz szerszej certyfikowanej ekologicznej oferty produktowej, tak jak mieszkańcy Włoch czy Niemiec. Widzą pozytywny wpływ takiej żywności na funkcjonowanie człowieka i środowiska naturalnego. Będziemy więc otwierać kolejne duże markety w kolejnych miastach, następny już pod koniec lata 2018 roku, w Konstancinie" - powiedział Chłoń, cytowany w komunikacie. 

Elektrobudowa

Elektrobudowa miała 607,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i 30,1 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy spółki dominującej w III kwartale 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>