Produkcja energii Taurona wzrosła o 13% r: r do 14,03 TWh w I-III kw. 2017 r.Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii wzrosła o 13% r/r do 14,03 TWh w I-III kw. 2017 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 6% r/r do 0,94 TWh

"W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 14,03 TWh energii elektrycznej, tj. o 13% więcej niż rok wcześniej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,94 TWh i była niższa o 6% w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy" - czytamy w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2017 r. produkcja węgla handlowego w grupie była wyższa o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 4,68 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 22% r/r do 5,01 mln ton.

"Przyrost wolumenu produkcji węgla był związany przede wszystkim ze zwiększeniem zdolności wydobywczych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze oraz korzystnym rozkładem ścian wydobywczych w Zakładzie Górniczym Janina. W analizowanym okresie 53% zapotrzebowania grupy na węgiel niezbędny do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych" - czytamy dalej.

Produkcja ciepła w I-III kw. br. osiągnęła poziom 7,91 PJ, tj. o 13% więcej r/r, co było konsekwencją niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

"W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała wysoki, 4-proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom łącznie 38,3 TWh energii elektrycznej, w tym 36,5 TWh odbiorcom końcowym. Przyrost wolumenu dostaw jest przede wszystkim efektem bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych" - podano także.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 25,5 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 10%. Poprawa wyniku segmentu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących między innymi wyższą sprzedażą energii do klientów biznesowych., wskazał Tauron.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)