Barometr Rynku Consumer Finance za IV kwartał 2017 roku wyniósł 56,0, co oznacza wzrost względem poprzedniego badania o 0,5 pkt. proc.

"Dane z sektora finansowego potwierdzają wzrosty, jednak dynamika zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w ostatnich miesiącach zaczęła spowalniać. Zadłużenie gospodarstw domowych na cele konsumpcyjne rosło we wrześniu 5,3 proc., podczas gdy jeszcze sześć miesięcy temu obserwowane wzrosty wynosiły ponad 7 proc. Wartość Barometru na poziomie 56 pkt. wskazuje, że istnieje potencjał dla przyspieszenia wzrostu zadłużenia konsumpcyjnego gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach. Barometr jest bowiem tak skalibrowany, że 56 pkt. oznacza spodziewaną dynamikę na zadłużenia gospodarstw domowych na poziomie 6 proc. w najbliższych 12 miesiącach" - napisano w badaniu.

"Uwzględniając wskazania Barometru i konfrontując je z sytuacją na rynku kredytów, prognozujemy, że w kolejnych miesiącach rynek kredytu konsumenckiego będzie rósł, a tempo wzrostu powinno nawet nieznacznie przyspieszyć względem obecnie obserwowanego poziomu" - dodano.