Dow Jones Industrial traci 0,3 proc., S&P 500 zniżkuje 0,4 proc., Nasdaq Comp. na 0,6-proc. minusie.

Na rynku walutowym niewielkie osłabienie dolara. EUR/USD rośnie o 0,3 proc. do 1,163, a USD/JPY spada o 0,2 proc. do 113,6.

Na Wall Street największe spadki notują spółki przemysłowe i sektor IT.

Mieszany kwartał mają za sobą amerykańscy detaliści.

Macy's zaraportowała 4-proc. spadek sprzedaży porównywalnej w III kw. wobec oczekiwanych -2,8 proc. Inwestorów przekonało jednak podtrzymanie prognozy na cały rok i zapowiedzi udanego IV kw. Kurs sieciówki rósł na otwarciu o ponad 5 proc.

Niemal 6 proc. traciły natomiast walory Kohl. Sieć sklepów wypracowała zysk poniżej oczekiwań (70 centów na akcję vs 72 centy) przy nieoczekiwanym wzroście sprzedaży porównywalnej.

Po sesji wyniki opublikują Disney, Nordstrom, Nvidia i News Corp.

PODATKI I PŁASKA KRZYWA RENTOWNOŚCI W CENTRUM UWAGI RYNKÓW W USA

Amerykański Kongres walczy z czasem, by przed końcem listopada na biurko Donalda Trumpa trafiła do podpisu ustawa reformująca system podatkowy. Na razie jednak Republikanie z obu izb Kongresu mają różne wizje zmian.

Nawet jeżeli amerykański parlament zdoła uchwalić reformę zgodnie z planem, czyli do 23 listopada (Święto Dziękczynienia), Kongresmeni staną przed kolejnym wyzwaniem: do 8 grudnia muszą przegłosować wydłużenie finansowania administracji federalnej. Lider Demokratów z Senatu Chuck Schumer powiedział we wtorek, iż jego partia negocjuje z Republikanami w tej kwestii.

Izba Reprezentantów (IR) planuje zakończyć w czwartek prace w komisji nad projektem i w przyszłym tygodniu poddać go pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. Tymczasem Senat przedstawi w czwartek własną wersję ustawy.

Amerykańska prasa informuje, że senacki projekt nie będzie zawierać kontrowersyjnej propozycji wprowadzenia 20-proc. daniny od niektórych transgranicznych płatności transferowych dla dużych firm. Podatek ten miał wygenerować 155 mld USD przychodów budżetowych w ciągu dekady poprzez ograniczenie wyprowadzania zysków do rajów podatkowych.

Wyższa izba Kongresu rozważa obniżenie stawki CIT do 20 proc. z 35 proc., lecz dopiero od 2019 r., a nie od przyszłego roku, by ograniczyć wzrostu deficytu. Biały Dom i Kongresmeni z IR optują za cięciem podatków dla osób prawnych od początku 2018 r. Senat jest przy tym skłonny zgodzić się na obniżenie podstawy opodatkowania dla firm o wydatki kapitałowe już od stycznia.

Wyższa izba Kongresu nie wyklucza wyeliminowania wszystkich ulg podatkowych na poziomie lokalnym i stanowym, podczas gdy IR chce utrzymać część z nich.

Kolejnym punktem spornym może być liczba progów podatkowych. Przecieki prasowe wskazują, iż izba wyższa nie zamierza zmniejszyć ich liczby do 4 (12, 25, 35 i 39,6 proc.) z 7, a w zamian może zaproponować obniżenie stawek podatku (obecnie 10, 15, 25, 28, 33, 35, 39,6 proc.) lub zmianę poziomu dochodu podlegającego opodatkowaniu dla poszczególnych progów.

Senat nie zgadza się także, by Amerykanie mogli odliczać od podatku odsetki od kredytów hipotecznych jedynie do kwoty 500 tys. USD i proponują utrzymanie obecnego limitu do 1 mln USD.

Coraz więcej uwagi zwraca postępujące wypłaszczanie się krzywej amerykańskiego długu.

Spread między dwu- a dziesięcioletnimi (2y10y) Treasuries spadał w czwartek nawet do 66 pb., podczas gdy jeszcze 25. października wynosił 85 pb. Za większą część spadku spreadu odpowiada wzrost rentowności 2-latek (1,65 proc. w czwartek wobec lokalne minimum 1,26 proc. z września). Spread 5y30y zniżkował w czwartek nawet do 78 pb. wobec 98 pb na koniec IX. W obu przypadkach to najniższa wartość wskaźnika od listopada 2007 r.

Dochodowość 5- i 10-latek pozostaje w czwartek stabilna na poziomie 2,01 proc. i 2,33 proc., a 30-latek rośnie o 2 pb do 2,81 proc.

Oprócz bieżących obaw o implementację reformy podatkowej i niską inflację, analitycy wskazują na kilka czynników, które mogą tłumaczyć niskie nachylenie krzywej, co historycznie (choć jeszcze mniejsze niż obecnie) zapowiadało recesję.

Po pierwsze, pod koniec 2016 r., w oczekiwaniu na pro-wzrostowe i pro-inflacyjne obietnice wyborcze Donalda Trumpa, krzywa 2y10y wystromiła się do 136 pb. Do tej pory zapewnienia te pozostały w sferze retoryki, co wywarło presję na spadek spreadu.

Po drugie, na poziomie globalnym obligacje o "wysokiej jakości" cieszą się dużym zainteresowaniem, co zwiększa atrakcyjność amerykańskiego długu.

Ponadto, oczekiwania na kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych w szczególności przekładają się na wzrost rentowności papierów o krótszym okresie zapadalności.

Kolejnym czynnikiem, który nie przyciągał do tej pory dużej uwagi, jest zmiana strategii zarządzania długiem publicznym w USA. Na początku listopada amerykański Departament Skarbu poinformował, że zamierza stabilizować przeciętną zapadalność całości długu, co oznacza zwiększenie ilości oferowanych papierów o terminie wykupu poniżej 10 lat. Od 2009 r. skarb państwa USA wydłużał średnią zapadalność plasowanych na rynku papierów - obecnie wynosi ona 71 miesięcy wobec 49 na pocz. 2009 r. i historycznej średniej (od 1980 r.) 60 miesięcy.

W trakcie środowej aukcji, 10-letnie Treasuries cieszyły się największym popytem od 8 miesięcy, przy rentowności (okolice 200-dniowej średniej kroczącej) 2,314 proc.

Aukcja papierów 30-letnich odbędzie się w czwartek po południu czasu polskiego.

KE PODNOSI PROGNOZY WZROSTU W STREFIE EURO

Komisja Europejska podniosła w czwartek prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro. W 2017 roku PKB eurolandu ma wzrosnąć o 2,2 proc., a w 2018 roku o 2,1 proc. proc. Na wiosnę Komisja zapowiadała, że gospodarka strefy euro będzie rozwijała się w tempie 1,7 proc. PKB w br. i 1,8 proc. PKB w przyszłym roku. W 2019 r. dynamika PKB ma wynieść wg KE 1,9 proc.

Nieznacznie zrewidowano szacunki dla inflacji. Średnioroczny HICP ma wynieść w 2017 r. 1,5 proc., w 2018 r. 1,4 proc., a w 2019 r. 1,6 proc. Poprzednie prognozy na lata 2017-18 wskazywały 1,6 proc. i 1,3 proc. (PAP Biznes)