W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,8 proc. (PAP Biznes)