Iracki Region Kurdystanu zawsze poszukiwał prawnych i konstytucyjnych metod rozwiązania sporów z władzami federalnymi i dlatego w pełni respektuje interpretację art. 1 konstytucji Iraku, jakiej dokonał iracki Najwyższy Sąd Federalny - podkreślił KRG w środowym komunikacie.

KRG dodał, że z uznaniem odnosi się do wszystkich inicjatyw, których celem jest rozwiązanie problemów między kurdyjskim rządem regionalnym a irackim rządem federalnym na podstawie konstytucji. KRG w tym kontekście podkreślił szczególnie pozytywną rolę inicjatyw podejmowanych przez ajatollaha Alego Sistaniego, największy autorytet szyicki w Iraku.

Władze kurdyjskie dodały również, że decyzja Najwyższego Sądu Federalnego powinna stać się punktem wyjścia do dialogu, rozwiązania problemów we wzajemnych relacjach i realizowania wszystkich artykułów konstytucji. Według KRG jest to „jedyny sposób, by zapewnić jedność Iraku zgodnie z art. 1 konstytucji”.

KRG od wielu lat zarzuca irackim władzom federalnym łamanie niektórych artykułów konstytucji, w tym nieimplementowanie art. 140, według którego status tzw. terytoriów spornych, w tym bogatego w ropę i gaz Kirkuku, miał zostać rozstrzygnięty w drodze referendum.

Do oświadczenia KRG odniósł się w środę rzecznik prasowy irackiego rządu Saad al-Hadisi, który ocenił, że decyzja władz kurdyjskich o respektowaniu decyzji Najwyższego Sądu Federalnego według irackiego rządu oznacza anulowanie referendum niepodległościowego, które zostało przeprowadzone w irackim Kurdystanie 25 września.

Reklama

Decyzję KRG z zadowoleniem przyjął również iracki premier Hajdar Dżawad al-Abadi. Ponowił on jednak żądanie, by Kurdystan wycofał się ze wszystkich terenów zajętych po upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 r. oraz oddał kontrolę nad wszystkimi przejściami granicznymi. Abadi dodał, że władze irackie „nie będą czekać w nieskończoność i podejmą działania”, jeśli władze regionalne nie podporządkują się temu żądaniu.

Iracki Najwyższy Sąd Federalny wydał 5 listopada orzeczenie, zawierające interpretację art. 1 konstytucji irackiej, w związku z kurdyjskim referendum niepodległościowym. W orzeczeniu tym stwierdzono, że żaden region Iraku nie może dokonać secesji.

W środę z władzami Regionu Kurdystanu spotkał się też Jan Kubisz, specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Kubisz przekazał przesłanie Guterresa, w którym z zadowoleniem odniósł się do woli obu stron sporu wewnątrzirackiego do prowadzenia dialogu w oparciu o konstytucję oraz zaoferował swoją mediację.

25 września na terenie irackiego Regionu Kurdystanu i terytoriów spornych - czyli znajdujących się pod faktyczną kontrolą KRG, ale formalnie nienależących do Regionu Kurdystanu części prowincji Niniwa, Salah ad-Din i Dijala oraz prowincji Kirkuk - przeprowadzono referendum w sprawie secesji tych terenów i stworzenia niepodległego państwa kurdyjskiego. Władze irackie uznały referendum za nielegalne i zastosowały szereg sankcji wobec Regionu Kurdystanu, m.in. zajęły Kirkuk i inne terytoria sporne.

Z Kamiszli w Syrii Witold Repetowicz (PAP)