Zysk netto Arterii zmniejszył się r: r do 1,22 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Arteria odnotowała 1,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,98 mln zł wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,88 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 43,46 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 125,07 mln zł w porównaniu z 134,59 mln zł rok wcześniej.
"Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży osiągnięte na poziomie skonsolidowanym w wysokości 125 065 tys. zł - stanowią 79,5% zaplanowanej w prognozie sprzedaży rocznej natomiast wskaźnik EBITDA w wysokości 8 807 tys. zł odpowiednio 73,7% szacowanej prognozy rocznej. Zarząd Arteria ocenia, iż biorąc pod uwagę sezonowość prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę, a zwłaszcza fakt, iż IV kwartał jest zwykle najlepszym sprzedażowym okresem w roku, prognoza ogłoszona w dniu 22 czerwca 2017 roku powinna zostać zrealizowana zgodnie z opublikowanymi wartościami" - czytamy w raporcie,

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 0,68 mln zł wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej.
Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.
(ISBnews)