W tym samym okresie 2016 roku notowano spadek o 9,1 proc.

Z badania GUS wynika, że obniżyły się nakłady inwestycyjne na budynki i budowle o 6,3 proc., na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 1,4 proc., natomiast wzrosły na środki transportu o 15,8 proc.

GUS podał, że największy spadek nakładów inwestycyjnych wystąpił m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 19,6 proc. wobec spadku przed rokiem o 3,4 proc.), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 18,1 proc. wobec spadku przed rokiem o 13,6 proc.).

Wzrosły natomiast nakłady m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 18,6 proc. wobec spadku przed rokiem o 40,2 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 15,4 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 2,8 proc.), w informacji i komunikacji (o 10,7 proc. wobec spadku przed rokiem o 1,0 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 3,3 proc. wobec wzrostu o 6,1 proc.).

>>> Czytaj też: Polski system podatkowy na tle świata. Tracimy dystans do liderów