Zysk operacyjny wyniósł 119,19 mln zł wobec 90,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1355,71 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1157,57 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 138,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 138,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3746,25 mln zł w porównaniu z 2992,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 8,21 mln zł wobec 36,68 mln zł zysku rok wcześniej.

"Sprzedaż Grupy AmRest w III kwartale 2017 roku wyniosła 1 356 mln zł i była o 17,1% wyższa niż rok wcześniej. Na silną dynamikę przychodów Grupy miało wpływ przede wszystkim utrzymanie pozytywnych trendów LFL na większości rynków działalności, przyspieszenie tempa rozwoju organicznego (172 restauracji otwartych w ciągu ostatniego roku) oraz duża aktywności Grupy w obszarze M&A (m.in. przejęcie sieci kawiarni Starbucks w Niemczech w maju 2016, 15 restauracji KFC w Niemczech z początkiem marca 2017, sieci Pizza Hut Delivery we Francji w maju tego roku, sieci Pizza Hut w Niemczech z początkiem sierpnia 2017 oraz nabycie 51% udziałów w pizzaportal.pl z końcem sierpniu tego roku). Przychody Grupy z wyłączeniem wspomnianych wyżej akwizycji wyniosły 1 163 mln zł w III kw. 2017 i były o 15,7% wyższe niż rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

Skumulowane przychody AmRest za trzy kwartały 2017 roku wyniosły 3 746 mln zł i były o 25,2% wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

"Warto zwrócić uwagę na utrzymujące się dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży we wszystkich dywizjach Grupy. Przychody w Europie Środkowo-Wschodniej wzrosły o 17,1%, głównie za sprawą silnych jednocyfrowych trendów LFL w Polsce oraz dwucyfrowej dynamice LFL w Czechach i na Węgrzech. Dynamicznie rośnie też liczba restauracji w regionie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy AmRest otworzył w CE 101 nowych lokali. Na koniec III kw. 2017 dywizja CE liczyła 668 restauracji" - czytamy dalej.

Przychody dywizji rosyjskiej wzrosły w III kw. 2017 o 12,5%r/r. Trendy sprzedaży w restauracjach porównywalnych utrzymały stabilne jednocyfrowe wzrosty. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Rosji otworzono 20 nowych lokali.

"Na rynkach Europy Zachodniej sprzedaż w III kw. 2017 wzrosła o 19%, głównie za sprawą utrzymujących się dodatnich trendów LFL w Hiszpanii, rosnącej skali biznesu na tym rynku (31 otwarć w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przejęcie 3 restauracji KFC w Madrycie w lipcu 2017), a także konsolidacji przejmowanych biznesów w Niemczech i we Francji" - napisano także.

Przychody na rynku chińskim w III kw. 2017 były o 15,2% wyższe niż przed rokiem. Sprzedaż w restauracjach porównywalnych utrzymała się na poziomach zbliżonych do III kw. 2016. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku AmRest otworzył 12 nowych lokali marki Blue Frog w Chinach, które przyczyniły się do wzrostu przychodów całej dywizji, podała także spółka.

"Podobnie jak w poprzednich latach, w III kwartale 2017 roku wyniki Grupy AmRest odzwierciedlały konsekwentny wzrost biznesu i dalszą poprawą zyskowności. Zysk na poziomie EBITDA w III kw. 2017 przekroczył 200 mln zł i był o 24,8% wyższy niż przed rokiem. Marża EBITDA wzrosła o 0,9 pkt proc. osiągając 14,8%. Poprawa rentowności wynikała przede wszystkim z dalszego umacniania się marż na podstawowych rynkach działalności spółki, jak również solidnych wyników osiągniętych przez biznesy nabyte w ramach transakcji M&A" - czytamy dalej.

Zyskowność biznesu bazowego, z wyłączeniem transakcji M&A (nabycie sieci Starbucks, KFC i Pizza Hut w Niemczech, Pizza Hut we Francji oraz pizzaportal.pl) wyniosła w III kw. 2017 188 mln zł (na poziomie EBITDA), co oznaczało wzrost o 21% w porównaniu z III kw. 2016. Marża EBITDA grupy, z wyłączeniem wspomnianych transakcji M&A kształtowała się na poziomie 16,2% (+0,7 pkt proc. r/r).

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)