"W III kwartale 2017 roku grupa odnotowała zysk netto na poziomie 15 mln zł. Wynik był o 5,4 mln zł wyższy niż w II kwartale 2017 roku głównie w efekcie netto:
- stabilnych wyników z działalności operacyjnej,
- dodatniej zmiany wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w III kwartale 2017 roku wyższy o 1,5 mln zł w stosunku do II kwartału 2017 roku),
- wyższego o 0,3 mln zł wyniku z pozostałych przychodów i kosztów, 
- niższego wyniku z działalności finansowej o 1,2 mln zł głównie w efekcie wyższych kosztów związanych z wyceną instrumentów finansowych o 1,8 mln zł,
- wyższego o 6,9 mln zł udziału w zyskach JV głównie w efekcie wypracowania dodatniego wyniku na sprzedaży udziałów w jednostce współzależnej w kwocie 4,7 mln zł oraz częściowego odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15 mln zł wobec 9,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły sięgnęły 36,9 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 39,6 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 22,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 112 mln zł w porównaniu z 113,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 18,2 mln zł wobec 42,2 mln zł zysku rok wcześniej.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)