"W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 1,9 (przed miesiącem plus 0,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,4 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,3 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,5 proc. i 15,1 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że w listopadzie oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieznacznie negatywne, po raz pierwszy od maja br.

"Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest niekorzystnie. Odpowiednie oczekiwania są bardziej pesymistyczne od przewidywań formułowanych w październiku. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Listopad jest drugim z kolei miesiącem, w którym prognozowane jest niewielkie ograniczenie zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych" - napisano.

Spośród badanych podmiotów 30,3 proc. (przed rokiem 24,3 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, zbliżonego do prognozowanego przed miesiącem" - dodano.(PAP Biznes)