W listopadzie ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 4,6, podobnie jak w październiku.

Z informacji GUS wynika, że w listopadzie opinie dotyczące portfela zamówień są mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem.

"Odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w październiku. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach, choć mniej znaczącej niż zapowiadano w październiku. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną podobnie jak przed miesiącem. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany przez przedsiębiorców za wystarczający w stosunku do zapotrzebowania" - napisano w komentarzu.

Badani nadal przewidują niewielki wzrost zatrudnienia, a dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają też, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowano przed miesiącem. (PAP Biznes)