Strata operacyjna wyniosła 0,09 mln zł wobec 0,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,7 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 100,82 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 377,09 mln zł w porównaniu z 319,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 2,45 mln zł wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)