Wbrew wenezuelskiemu parlamentowi Trybunał w uzasadnieniu tej decyzji ogłosił, że "wobec nadzwyczajnych okoliczności społecznych, gospodarczych i politycznych w Wenezueli (...) zagrażających porządkowi konstytucyjnemu, pokojowi społecznemu i bezpieczeństwu państwa" czuje się uprawniony do wydania takiego orzeczenia.

Uzasadniając swą decyzję - całkowicie sprzeczną ze stanowiskiem zmarginalizowanego de facto przez prezydenta Nicolasa Maduro parlamentu, w którym ogromną przewagę ma opozycja - Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnia, że jego orzeczenie w tej sprawie ma na celu "utrzymanie w kraju wewnętrznego ładu i dostępu ludności do towarów, usług, leków i podstawowych produktów nieodzownych do życia". (PAP)