Jak poinformował PAP Jakub Stencel ze stowarzyszenia "Otwarte klatki", grant wysokości ponad 472 tys. dolarów przyznała amerykańska fundacja Silicon Valley Community Foundation, dzięki rekomendacji organizacji Open Philanthropy Project, którą także tworzą darczyńcy z Doliny Krzemowej.

Według niego, tak wysokie wsparcie praktycznie podwaja dotychczasowy budżet stowarzyszenia, a przez to otwiera nowe możliwości skutecznego działania na rzecz poprawy sytuacji zwierząt z ferm przemysłowych.

Jak mówił, grant przyznano na wzmocnienie struktury organizacyjnej stowarzyszenia, m.in. zatrudnienie nowych pracowników i ekspertów, budowę mocniejszego ruchu na rzecz zwierząt na Ukrainie, a także na kampanię informacyjną i inne działania służące zmianie warunków chowu kur hodowanych i zabijanych na mięso.

Przyznanie grantu było poprzedzone analizą i oceną dotychczasowej działalności stowarzyszenia. Zostało ono wyróżnione przez ekspertów z Doliny Krzemowej m.in. za osiągnięcia w budowaniu ruchu na rzecz ochrony zwierząt i sukcesy w przekonywaniu firm do wycofania się z chowu klatkowego kur.

Reklama

"Dla nas taka ocena jest bardzo ważna. Wiadomo, że jak ktoś przeznacza dużo pieniędzy na organizację w tak odległym kraju jak Polska, musi mieć pewność, że zostaną one dobrze spożytkowane. Dlatego traktujemy to jako prestiżowe wyróżnienie i sygnał, że to, co robimy, ma sens" - mówił Stencel.

Organizacja Open Philanthropy Project, która rekomendowała polskie stowarzyszenie, działa w ruchu tzw. Efektywnego Altruizmu. Do jej głównych darczyńców należy małżeństwo Cari Tuna i Dustin Moskovitz - współtwórca Facebooka i Asany. Pomaga ona organizacjom non-profit z całego świata, które muszą przejść szczegółowy proces weryfikacji pod względem m.in. transparentności i skuteczności.

Istniejące od 2012 r. ogólnopolskie stowarzyszenie "Otwarte klatki" zabiega o lepszą ochronę zwierząt hodowlanych oraz prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją te zwierzęta. Ma 14 oddziałów w Polsce oraz zagraniczne oddziały pod szyldem "Open Cages" na Litwie, Ukrainie, w Estonii i Wielkiej Brytanii.

Stowarzyszenia prowadzi m.in. działania interwencyjne w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, przekonuje polityków do wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych, wchodzi w dialog z firmami i sieciami handlowymi, promuje dietę roślinną i ograniczanie konsumpcji produktów odzwierzęcych.

Jedną z akcji stowarzyszenia jest kampania "Cena futra" w obronie zwierząt futerkowych. Stowarzyszenie zbiera podpisy pod apelem do posłów o poparcie projektu nowelizacji Ustawy o Ochronie Zwierząt, wprowadzającego m.in. zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra.

W ostatnich dniach stowarzyszenie zakończyło zbiórkę pieniędzy na kampanię pod hasłem "Odeślijmy futro do historii". Zebrano ponad 100 tys. zł od ok. 1,9 tys. darczyńców, dzięki czemu m.in. ustawiono billboardy w pobliżu Sejmu i w największych miasta kraju, a także publikowane będą reklamy w prasie ogólnopolskiej i spoty telewizyjne o zabijaniu zwierząt na futra.

W Sejmie obecnie są dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt - jeden PiS, drugi PO i Nowoczesnej. Projekt przewiduje wiele zmian zwiększających prawną ochronę zwierząt, m.in. obowiązek ich oznaczania, zakaz trzymania psów na uwięzi, wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra.

>>> Polecamy: 26 mln zł kary dla producenta leku na zatoki. Wprowadzał konsumentów w błąd