Strata operacyjna wyniosła 5,35 mln zł wobec 17,75 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 408 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 665,65 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 48,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 202,83 mln zł w porównaniu z 2 560,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 36,34 mln zł wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)