"Według danych dotyczących wyniku budżetu państwa w okresie styczeń-październik oraz bardzo wstępnych informacji na temat wykonania dochodów i wydatków przez inne jednostki, istotne dla całego sektora finansów publicznych, deficyt sektora finansów publicznych (według metodyki ESA'2010) na koniec października szacowany jest na poziomie ok. 7 mld zł. Wzrost nierównowagi finansów publicznych (przyrost deficytu) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich" - napisano.

Zgodnie z komunikatem MF, po październiku dochody budżetu państwa wyniosły 295 mld zł, tj. 90,7 proc. zaplanowanych w tym roku, a wydatki sięgnęły 292,4 mld zł, tj. 76 proc. planu. Budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 2,7 mld zł.

"Według szacunkowych danych w okresie styczeń - październik 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 26,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 14,6 proc. r/r." - podał resort finansów.

W komunikacie wskazano, że wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - październik 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach. Dochody z VAT były wyższe o 21,7 proc. r/r (tj. o ok. 23,9 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6 proc. r/r (tj. o ok. 2,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5 proc. r/r (tj. o ok. 3,3 mld zł), a dochody z CIT były wyższe o 12,4 proc. r/r (tj. o ok. 2,7 mld zł).

MF poinformowało, że dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych do końca października br. wyniosły 3,6 mld zł, co stanowiło 91,6 proc. planu na ten rok.

Reklama

"W okresie styczeń - październik 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 30,1 mld zł i było niższe o 7,3 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównym powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r." - wyjaśniono.

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - październik 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 292,4 mld zł tj. 76 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano na wydatki 293,3 mld zł, tj. 79,6 proc. planu" - podał resort finansów.

Wyjaśniono, że wyższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń-październik roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - październik br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.

"Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-październik roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS oraz w ramach środków własnych Unii Europejskiej (wykonanie niższe odpowiednio o ok. 8 mld zł i ok. 2,1 mld zł)" - podano.

MF tłumaczy, że w przypadku ZUS jest to spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń–październik 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast niższe wykonanie w ramach środków własnych UE związane jest z redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r. w wyniku niższego wykonania budżetu UE w 2016 r.

"W związku z powstałymi oszczędnościami po stronie wydatków budżetu państwa ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017, oszczędności te zostaną rozdysponowane na inne cele określone w niniejszej ustawie" - podsumowano.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwa na 2017 r. przewidywał deficyt w wysokości 39 mld 557,1 mln zł po październiku i deficyt w wysokości 46 mld 487,2 mln zł po listopadzie. Ustawa budżetowa na ten rok dopuszcza deficyt w wysokości 59 mld 345 mln zł, ale zgodnie z zapowiedziami resortu finansów na koniec 2017 r. deficyt budżetu wyniesie ok. 30 mld zł.

>>> Czytaj też: Kolejna mocna podwyżka prognozy wzrostu PKB Polski. Wzrost powyżej 4 proc. już pewny