Zysk netto Trans Polonia spadł r: r do 3,37 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,81 mln zł wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,62 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 53,05 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. grupa poprawiła wyniki operacyjne realizując zysk z działalności operacyjnej w wysokości 5 808 tys. zł oraz wynik EBITDA w wysokości 8 347 tys. zł. Rentowność wygenerowanych wyników operacyjnych w III kwartale 2017 r. wyniosła 9,3% w przypadku zysku operacyjnego oraz 13,3% w przypadku EBITDA (w stosunku 13,3% dla zysku operacyjnego i 15,3% dla EBITDA w 3 kwartale 2016 r.). Należy zwrócić uwagę, iż na wyniki operacyjne w III kwartale 2016 r. istotny wpływ miał zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, który wyniósł 1 623 tys. zł w stosunku do 584 tys. zł w III kwartale 2017 r. Skorygowane wyniki operacyjne pokazują utrzymanie się poziomów rentowności w III kwartale 2017 i 2016 r. na zbliżonym poziomie" - czytamy w raporcie.


W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 7,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,04 mln zł w porównaniu z 126,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,4 mln zł wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)