Strata netto Vistalu Gdynia wyniosła 75,3 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 75,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 61,32 mln zł wobec 3,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,88 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 123,31 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 178,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 154,01 mln zł w porównaniu z 326,1 mln zł rok wcześniej.
"Strategicznym celem emitenta i grupy emitenta jest dalsza kontynuacja działalności w oparciu o przeprowadzenie restrukturyzacji na podstawie otwartego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w dniu 17 listopada 2017 r. postępowania sanacyjnego.
Główne czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy:
Czynniki zewnętrzne pozytywne:
• porozumienie z kontrahentami w sprawie dalszej kontynuacji projektów,
• porozumienie z dostawcami i podwykonawcami.
Czynniki zewnętrzne negatywne:
• wypowiedzenia umów kredytowych oraz brak zapewnionego finansowania kredytowego projektów,
• wypowiedzenie umów przez kontrahentów,
• roszczenia z tytułu gwarancji kontraktowych,
• egzekucja zobowiązań kredytowych i handlowych,
• dekoniunktura w branży offshore,
• wysoka konkurencja w segmencie infrastruktury krajowej i zagranicznej,
• wzrost kosztów materiałów i usług.
Czynniki wewnętrzne pozytywne:
• wstrzymanie spłat zobowiązań i prowadzonych egzekucji w efekcie otwarcia postępowania sanacyjnego,
• możliwość kontynuacji działalności na wybranych projektach,
• restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Vistal zgodna z wstępnym planem restrukturyzacji.
Czynniki wewnętrzne negatywne:
• wymagalne zobowiązania kredytowe i handlowe,
• złożone wnioski o sanacje i upadłość spółek zależnych,
• rezygnacja dostawców i podwykonawców z dalszej współpracy" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 88,77 mln zł wobec 12,64 mln zł zysku rok wcześniej.
Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.
(ISBnews)