Skarbiec Holding chce utrzymać politykę dywidendową pomimo planów akwizycji


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Nowe regulacje na rynku zarządzania aktywami spowodują przyspieszenie procesu konsolidacji oraz wymuszą zmiany w dystrybucji produktów TFI. Skarbiec Holding chce uczestniczyć w procesie akwizycji i rozważa przejęcie całego TFI lub kanałów sprzedażowych takiego podmiotu, ale przy zachowaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, poinformowali przedstawiciele zarządu Skarbiec Holding.
"Nasza polityka dywidendowa do tej pory zakładała wypłatę do 100% jednostkowego zysku Skarbiec Holding i chcemy ją utrzymać. Jednym z głównym założeń tej strategii jest, że niezależnie od tematu akwizycji chcemy utrzymać politykę dywidendową" - powiedział prezes Skarbiec Holding Bartosz Józefiak podczas konferencji prasowej.
Dodał, że na razie nie są prowadzone żadne rozmowy na temat potencjalnych przejęć.
Skarbiec Holding przedstawił strategię do 2020 r., która zakłada podwojenie wartości aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI do 8 mld zł do 2020 r., zmianę modelu dystrybucji funduszy oraz rozwój oferty produktowej.
"Chcemy zrealizować cele poprzez wzrost organiczny. Z drugiej strony, uważamy, że konsolidacja na rynku asset management w Polsce przyspieszy. Jesteśmy tym zainteresowani i na to otwarci i ujmujemy to w planach strategicznych na 3 lata" - powiedział prezes.
Zaznaczył, że akwizycje nastawione są na komplementarne usługi wobec podstawowego biznesu Skarbca. Podkreślił, że obecnie największym i najważniejszym aktywem grupy jest Skarbiec TFI. Grupa będzie rozbudowywać się w kierunku usług finansowych, czy doradczych.
"W ramach tej strategii od strony akwizycji patrzymy na dwa elementy - pierwszy to nabycie aktywów lub całego asset managera, drugi element - to kanały sprzedażowe, które moglibyśmy pozyskać" - powiedział Józefiak.
Jak poinformowała wiceprezes Skarbiec Holding i prezes Skarbiec TFI Ewa Radkowska-Świętoń, wprowadzenie regulacji MiFID wymusi zmianę sposobu dystrybucji - głównie funduszy otwartych przez banki. Dlatego Skarbiec chce wyjść mocniej z dystrybucją poza kanały bankowe.
"Pokłosie MiFID II to coraz większa trudność we wchodzeniu do kanałów bankowych, szczególnie w ofercie dla klienta detalicznego. Większe wymagania w relacji między dystrybutorem, a fabryką TFI będą powodować trudniejszy dostęp. Banki ograniczają także liczbę kontrahentów w segmencie private banking. Dlatego dla nas bardzo ważne jest wyjście poza kanał bankowy" - powiedziała Radkowska-Świętoń podczas konferencji.
Skarbiec TFI będzie rozwijać współpracę z multiagencjami i chce budować sieci agentów (AFI).
"Nie mówimy o budowie sieci detalicznej - tu bardziej mówimy o on-line, który musimy postawić od nowa, współpracy z AFI, niezależni dystrybutorzy, którzy mają swoje sieci. W takiej formule byśmy to widzieli" - dodała.
Wiceprezes podkreśliła, że po stronie oferty Skarbiec TFI musi "wzmocnić się" o elementy bezpieczne i wykazujące się niższą zmiennością wyników. Spółka będzie też rozwijać produkty nakierowane na długoterminowe oszczędzanie na emeryturę.
"Będziemy wchodzić w takie segmenty, jak fundusze nieruchomości, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, wierzytelnościowe, ale także fundusze, w których widzimy duży potencjał od strony wynikowej i ryzyka klienta, jak mezzanine, focused equity, czy inwestycje obligacyjne o podwyższonym ryzyku. Widzimy też dużą szansę w oferowaniu zarządzania funduszami funduszy" - powiedziała.
Skarbiec TFI zarządza obecnie 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 10 funduszami dedykowanymi i dysponuje najszerszą siecią dystrybucji na polskim rynku (75 dystrybutorów zewnętrznych i 2 kanały sprzedaży własnej).
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.
Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), MetLife OFE (7,32%), Quercus TFI 6,8% i NN OFE (5%).
(ISBnews)