Na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach w piątek rozpoczęło się VIII Forum Organizacji Pozarządowych pn. Wojsko dla Społeczeństwa.

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, które realizują działania proobronne, zajmują się szkoleniami strzeleckimi, historią polskiego wojska, oraz osoby prowadzące muzea związane z militariami.

"Współpraca z tymi organizacjami i stowarzyszeniami jest dla nas szalenie ważna. Dzięki niej możemy realizować ważne cele Ministerstwa Obrony Narodowej tj. kształtowanie postaw proobronnych, patriotycznych, promocję polskich sił zbrojnych oraz historii oręża polskiego. Liczymy, że to forum pomoże nam usprawnić współpracę z naszymi partnerami” – powiedział Dworczyk.

Jak dodał, w 2018 roku MON przeznaczy, w ramach konkursów, na działalność tych placówek i instytucji 18 mln zł. "Stworzymy generator wniosków, aby te instytucje mogły łatwiej i szybciej otrzymywać dotacje. Przy okazji tego spotkania chcemy też się dowiedzieć, jakie oczekiwania i priorytety mają organizacje, bo to są mocno zróżnicowane środowiska” – powiedział wiceminister.

Dworczyk zaznaczył, że prowadzone są prace nad nowelizacja ustawy o broni i amunicji. Mogą skorzystać na niej organizacje prowadzące m.in. szkolenia strzeleckie.

Jak wyjaśnił, nowelizacja przewiduje m.in. możliwość przekazywania przez wojsko amunicji, której okres wykorzystania dobiega końca, organizacjom współpracującym z MON. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie zasobów wojska, które na razie ponosi koszty utylizacji amunicji.

Ministerstwo w tym roku wprowadziło pilotażowy program wspierania szkół średnich, które prowadzą piony certyfikowanych klas mundurowych. Takich placówek w Polsce jest 57.

"To są szkoły, które zgodziły się realizować program zarówno szkoleniowy, jak i wychowawczy, ustalony przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ten poziom gwarantuje pewien poziom szkolenia i dla tych szkół mamy przewidziane wsparcie w postaci zakupu umundurowania i wyposażenia. Docelowo chcemy, aby w każdym powiecie była jedna szkoła prowadząca pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych” - podkreślił wiceminister.

Wśród projektów realizowanych przez MON jest też Legia Akademicka. W przedsięwzięciu uczestniczy w sumie ok. 5 tys. studentów

"To jest przywrócenie ochotniczego wojskowego szkolenia studentów, które ma swoją tradycję w początkach II RP. Wraz z zawieszeniem zasadniczej służby wojskowej zawieszono niestety też szkolenie studentów. Pilotaż wystartował w tym roku na bazie podpisanego w sierpniu porozumienia MON z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do projektu przystąpiło 59 uczelni, co przełożyło się na 180 grup liczących 25 do 35 studentów" - powiedział w piątek koordynator projektu Grzegorz Matyasik.

Program szkolenia Legii Akademickiej przewiduje po 30 godzin zajęć w pierwszym i drugim semestrze na uczelniach. Zwieńczeniem części teoretycznej będzie część praktyczna prowadzona w jednostkach i centrach wojskowych, która odbędzie się w przerwie wakacyjnej w roku 2018 r.

Matyasik podkreślił, że projekt jest tak skonstruowany, by mogli wziąć w nim udział wszyscy studenci - także związani z uczelniami, które nie uczestniczą w przedsięwzięciu.

"Przyświecają nam dwa cele: odbudowa rezerw osobowych sił zbrojnych i zaangażowanie studentów w kwestie związane z bezpieczeństwem państwa - to jest przyszła elita: menedżerowie czy inżynierowie" - powiedział.

Koszt szkolenia w nadchodzącym roku akademickim wyniesie ponad 200 mln zł, z czego ok. 1,5 mln pokryje resort nauki, a główną część - Ministerstwo Obrony Narodowej.

>>> Czytaj też: Szydło, Kaczyński, Morawiecki? "Mamy urodzaj świetnych kandydatów na premiera"