Marvipol Development

Marvipol Development przewiduje, że sprzedaż mieszkań w inwestycji Unique Tower przy ul. Grzybowskiej w Warszawie rozpocznie się "na dniach", poinformowała spółka podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez ISBnews. "Zakładamy, ze sprzedaż mieszkań w Unique Tower ruszy na dniach" - napisali przedstawiciele zarządu podczas czatu. Pytani o możliwości rozwoju segmentu mieszkań na wynajem w Marvipol Development, wskazali, że właśnie w tej inwestycji możliwe jest ich zlokalizowanie.

>>> Zobacz też rekomendacje

PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny złożyło do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o utrzymanie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku dotychczasowych cen za paliwo gazowe oraz stawek opłat abonamentowych, poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się stabilnej sytuacji na rynku gazu w Polsce w najbliższych miesiącach, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>>

Orange Polska

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2018-2019, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 680 pracowników, podała spółka. Limit odejść pracowników na 2018 r. ustalono na poziomie 1 450. >>>>

Ronson Development

Ronson Development ukończył IV etap osiedla Chilli City w podpoznańskich Tulcach i otrzymał prawomocne pozwolenie na użytkowanie, podała spółka. "Dzięki uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, możemy rozpocząć przekazywanie lokali klientom, którzy już kupili mieszkania w Chilli City. Osoby zainteresowane kupnem gotowych lokali mogą nadal skorzystać z bogatej oferty dwupoziomowych mieszkań w naszym podpoznańskim projekcie" - powiedziała regionalny dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Justyna Hamrol-Wasielewska, cytowana w komunikacie.

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 54 mln zł w listopadzie i była na poziomie zbliżonym r/r. W I-XI 2017 r. sprzedaż wyniosła ok. 542 mln zł i była niższa o 0,5% w skali roku. >>>>

Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pawła Bandurskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku BPH oraz oraz Małgorzaty Romaniuk na stanowisko wiceprezes zarządu odpowiedzialnej za Pion Zarządzania Ryzykiem, podał bank. >>>>

Herkules

Herkules został wybrany przez Warbud na dostawcę żurawi wieżowych na potrzeby budowy wieżowca Skyliner w Warszawie, podała spółka. Wartość wynagrodzenia szacowana jest na 3,4 mln zł. >>>>

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość księgową inwestycji w akcje spółki zależnej Viatron oraz ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy (goodwill), podała spółka. Wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Herkulesa za bieżący rok może wynieść do -4,7 mln zł, zaś wpływ przerwy w realizacji inwestycję przez tę spółkę zależną: 1-,5 mln zł. Z kolei odpis związany z należnościami od Vistal Gdynia może wynieść do 1 mln zł. >>>>

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers nie spełnia przesłanek umożliwiających w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wypłatę dywidendy za rok 2017 r., podała spółka. >>>>

Alior Bank

Alior Bank ogłosił powstanie unikalnego programu akceleracyjnego dla startupów technologicznych. Do głównych zadań zlokalizowanego w Warszawie akceleratora będzie należało poszukiwanie innowacyjnych pomysłów wśród startupów technologicznych, prowadzenie ich w zakresie opracowywania elementów biznesowych, współtworzenie z nimi wartości dodanej dla klientów Alior Banku oraz wsparcie finansowe, podała instytucja. >>>>

Polwax

Polwax w wyniku realizacji inwestycji wyburzy jeden z magazynów, co obciąży jednorazowo koszty operacyjne spółki kwotą ok. 1,2 mln zł w wyniku odpisyu aktualizacyjnego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków, poinformowała spółka. "Polwax w ramach realizacji kolejnego etapu inwestycji 'Budowa instalacji odolejania rozpuszczalnikowego - Future' dokonał oszacowania wpływu dezinwestycji jednego z istniejących w Czechowicach-Dziedzicach magazynów wyrobów gotowych na wynik finansowy spółki. Wyburzenie magazynu planowane jest w I kwartale 2018 roku. Zdarzenie to będzie miało jednorazowy wpływ na wynik finansowy spółki w 2017 roku poprzez utworzenie odpisu aktualizującego w wysokości niezamortyzowanej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych, która to na dzień wyburzenia wyniesie około 1,2 mln zł. Kwota ta obciąży pozostałe koszty operacyjne spółki" - czytamy w komunikacie.

ZA Puławy

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Azotowych Chorzów podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego, co jest elementem przyjętego w sierpniu "Planu naprawczego spółki na lata 2017-2027", poinformowała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy. ZA Puławy obejmą akcji chorzowskiej spółki za 36 mln zł. "Wsparcie finansowe poprzez dokapitalizowanie spółki z Chorzowa pozwoli na wdrożenie modelu biznesowego, który zapewni stałą rentowność działalności podstawowej, ale też w przyszłości umożliwi implementowanie projektów i przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia wartości spółki" - powiedział prezes ZA Puławy Jacek Janiszek, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Polski

Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 2 mln i jest to najwyższa wartość na rynku, podał PKO Bank Polski. W ciągu ostatniego roku liczba aktywacji urosła dwukrotnie. >>>>

PKO Bank Polski liczy, że liczba użytkowników aplikacji IKO wzrośnie do ok. 3 mln na koniec 2018 roku wobec 2 mln obecnie, przy mocnym wsparciu ze strony doradców klienta i oddziałów. W przyszłym roku aplikacja zostanie wzbogacona o kolejne funkcjonalności, w tym o rosyjską i ukraińską wersję językową, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>

Mercor

Mercor planuje zdecydowane zmniejszenie inwestycji wobec poziomu z ub.r. (31 mln zł), nie przewiduje również wypłaty dywidendy z zysku za obecny rok obrotowy, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. >>>>

Bumech

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bumechu, podała spółka. >>>>

Grupa Lotos

Do gdańskiego Naftoportu płynie tankowiec transportujący 650 tys. baryłek (tj. ok. 80 tys. ton) amerykańskiej ropy gatunku WTI Midland zakupionej przez Grupę Lotos, poinformowała spółka. >>>>

Energa

Na chwilę obecną mówić można jedynie o szacunkowych kosztach budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle w Siarzewie lub poszczególnych części tego przedsięwzięcia, poinformował ISBnews rzecznik Energi Adam Kasprzyk. >>>>