Oferta ZUE warta 40,2 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą przez PKP PLKWarszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty to 40,2 mln zł, podano także.

"Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 40,2 mln zł. Wartość brutto złożonej przez oferty: 49,4 mln zł. Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 16 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto - waga: 60%, termin realizacji – waga: 20%, doświadczenie personelu wykonawcy - waga: 20%.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)