"Zgodnie z utrzymującym się w Polsce trendem wyższych wartości (w ujęciu bezwzględnym) obrotów towarowych Polski w czwartych kwartałach niż w kwartałach poprzednich oczekujemy potwierdzenia tej prawidłowości w IV kwartale br. Co więcej w październiku i listopadzie br. będzie na to także oddziaływać czynnik sezonowy (więcej dni roboczych). Niemniej jednak wartości handlu zagranicznego z IV kwartału 2017 r. będziemy odnosić do wysokiej bazy, co może korygować finalną dynamikę lekko in minus" - napisano w komentarzu.

MR oczekuje wzrostu eksportu o ok. 8,7 proc., do ok. 200,9 mld euro, wzrostu importu o ok. 9,3 proc., do ok. 197,7 mld euro oraz utrzymania dodatniego salda na poziomie ok. 3,2 mld euro. (PAP Biznes)