W porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 35,7 tys., tj. o 37,4 proc.

W końcu września nieobsadzonych było jeszcze 27,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

GUS podał, że w III kwartale utworzono o 2,8 proc. mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z II kwartałem i o 8,7 proc. więcej niż w III kwartale ubiegłego roku. (PAP Biznes)