Obecnie GUS prezentuje dwa wskaźniki: wskaźnik wynagrodzeń łącznie z zyskiem i drugi wskaźnik bez zysku.

GUS chęć zmiany tłumaczy tym, że po dokonaniu analizy danych w długich szeregach czasowych różnice między wskaźnikami są bardzo niewiele.

Wg GUS w niektórych miesiącach 2016 roku różnica pomiędzy wynagrodzeniem z zyskiem i wynagrodzeniem bez zysku wynosiła od 0,34 zł do 6,12 zł przy wynagrodzeniu w wysokości 4200 zł.

W 2017 roku różnice nie pogłębiły się.

W związku z tym w miejsce prezentowanych do tej pory dwóch wskaźników GUS proponuje pozostawienie tylko jednego wskaźnika i rezygnację z ogłaszania wskaźnika wynagrodzeń bez nagród z zysku. (PAP Biznes)