Wiceminister energii Andrzej Piotrowski oraz prezes Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski wzięli udział w zorganizowanej przez spółkę konferencji prasowej poświęconej przejęciu spółkę aktywów EDF. Podczas spotkania, które odbyło się 14 grudnia 2017 r. w Gdańsku PGE zaprezentowała także „Strategię ciepłownictwa dla GK PGE”.

- Przejęcie aktywów EDF przez PGE to jedna z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Europie w ostatnim czasie. To decyzja, która ma sens ekonomiczny i jednocześnie chroni zasoby energetyczne o krytycznym dla Polski znaczeniu. W wyniku przejęcia PGE zwiększy rentowność. Jest to bardzo istotne, ponieważ sektor energetyczny czeka seria kolejnych dużych wyzwań inwestycyjnych, wynikających zarówno z potrzeb modernizacyjnych, jak i transformacji. Choć, jako resort energii, widzimy dla PGE zadania głównie na krajowym rynku, to jednak grupa PGE SA staje się silnym graczem w europejskim wymiarze - podkreślił wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

PGE Polska Grupa Energetyczna przejęła polskie aktywa francuskiego koncernu EDF za 4,27 mld zł. Dzięki przejęciu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, ponad dwukrotnie. Połączone moce pozwalają uzyskać Grupie PGE największy, bo 15 proc. udział w rynku ciepła. Równocześnie zainstalowane moce elektryczne zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

Podsekretarz stanu w ME odniósł się także do przedstawionej przez spółkę strategii dla ciepłownictwa - Tworzenie warunków rozwoju ciepłownictwa sieciowego to jeden z priorytetów Ministerstwa Energii. Dzięki zachowaniu wyśrubowanych reżimów środowiskowych w zawodowej energetyce jest to skuteczna droga ograniczania zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Duży potencjał ekonomiczny i dobra rentowność PGE w ciepłownictwie pozwoli sprostać nowym wyzwaniom. Polska ma jedną z najbardziej rozbudowanych w skali Europy infrastrukturę dystrybucji ciepła. Powinniśmy ten potencjał rozwijać - mówił.

Do priorytetów ME w zakresie sektora ciepłownictwa zaliczył m.in rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz przyłączanie do niej nowych odbiorców, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju wysokosprawnej kogeneracji czy wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych, skutkujących zwiększeniem wykorzystania energii elektrycznej na cele grzewcze na obszarach, gdzie brak jest możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Za istotny w tym kontekście, wiceminister Piotrowski uznał również rozwój innowacyjnych technologii i wdrażanie rozwiązań, poprawiających efektywność energetyczną i ekonomiczną systemów ciepłowniczych oraz upowszechnienie klastrów energii, które poprzez zwiększenie synergii na poziomie lokalnym, w bardziej efektywny sposób będą wykorzystywać lokalnie dostępne zasoby energetyczne m.in. na potrzeby wytwarzania ciepła.

>>> Czytaj też: Czy nieruchomości to najlepsza inwestycja? Obalamy mity