Centrum Badania Opinii Publicznej (CVVM) przeprowadziło ten sondaż przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 20 i 21 października br. Agencja CTK zauważa, że przedstawione stanowisko w sprawie obowiązkowego w UE przyjmowania migrantów koresponduje z odpowiedziami na pytanie o groźbę utraty funduszy europejskich. 81 proc. Czechów nie zgadza się na przyjmowanie uchodźców nawet za cenę konsekwencji finansowych.

Zdaniem badanych uchodźcy stanowią wyraźne zagrożenie dla Czech (76 proc.) i dla bezpieczeństwa Europy (88 proc.); groźbę dla świata widzi w nich 78 proc. ankietowanych. Autorzy sondażu chcieli też wiedzieć, czy respondenci interesują się wydarzeniami związanymi z migracjami i Państwem Islamskim. Ponad połowa badanych potwierdziła, że są takimi informacjami zainteresowani.

CVVM pokazuje wyniki czeskich badań na tle informacji o Polsce i Słowacji. Przedstawiono badania polskiego CBOS i słowackiego ośrodka FOCUS. Według tych sondaży także Polacy - 74 proc. - odrzucają przyjmowanie uchodźców, nie zważając na ewentualność unijnych kar. Wśród Słowaków takie stanowisko ma 82 proc. badanych.

>>> Czytaj też: "Historyczna umowa". Kuria we Florencji odstąpi muzułmanom teren na budowę meczetu