KCI sprzeda 4 lokale w Krakowie za 18,9 mln zł na rzecz Metropolitan Investment


Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - KCI zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Metropolitan Investment 4 lokali niemieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej, poinformowała spółka. Wartość umowy wyniosła 18,9 mln zł brutto, podano także.
"Strony ustaliły łączną cenę sprzedaży przedmiotu umowy na kwotę 18 872 760 zł brutto, która zgodnie z treścią przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zawiera podatek VAT" - czytamy w komunikacie.
Strony postanowiły, że zawrą przyrzeczoną umowę sprzedaży nie wcześniej niż 27 grudnia 2017 r. i nie później niż 15 stycznia 2018 r., dodano.
"Zabezpieczeniem realizacji umowy jest prawo zatrzymania albo obowiązek zwrotu zadatku w kwocie 5 535 000 zł, w pojedynczej lub podwójnej wysokości oraz zobowiązanie do zapłaty przez sprzedającego kar umownych w max. wysokości 11 978 970 zł za nieprzedłożenie dokumentów lub podjęcie działań uniemożliwiających zawarcie umowy przyrzeczonej w uzgodnionym terminie" - czytamy również.
KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)