Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) serii AA2 o wartości nominalnej 65 786 000 zł jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.
"Zarząd Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. powziął informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 grudnia 2017 r., na mocy której Komisja wyraziła zgodę na zaliczenie obligacji podporządkowanych serii AA2 o wartości nominalnej 65 786 000 zł jako instrumentów w kapitale Tier II" - czytamy w komunikacie.
W końcu października bank informował, że wyemitował drugą z zapowiedzianych serię AA obligacji podporządkowanych z siedmioletnim okresem zapadalności. Łączna wartość nominalna obligacji serii AA2 wynosi 65,786 mln zł.
Jak wówczas podano, wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, a dzień wykupu obligacji przypada w dniu 31 października 2024 r. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 4,5%.
BOŚ wskazał w październiku także, że wpływy z emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.
(ISBnews)