"Nasz pogląd odzwierciedla niewielki rozmiar celu przejęcia, znaczny planowany wzrost kapitału na sfinansowanie transakcji oraz ograniczony wpływ na kluczowe wskaźniki kredytowe BZ WBK po przejęciu" - czytamy w raporcie.

BZ WBK zawarł wczoraj z Deutsche Bank AG umowę dotyczącą wykupu podstawowej działalności Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł (306 mln euro). BZ WBK sfinansuje 80% zakupu poprzez emisję nowych akcji dla Deutsche Bank AG, a 20% rozliczy w gotówce.Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, a jej planowane zamknięcia wyznaczono na IV kw. 2018 r.

Fitch nie spodziewa się istotnego osłabienia pozycji kapitałowej banku w wyniku tej transakcji, bowiem kapitalizacja BZ WBK jest silna, a wskaźnik Fitch Core Capital wynosi 17,3% na koniec września 2017 r.

Profil finansowania i płynności BZ WBK powinien osłabiać się nieznacznie, ponieważ nabywany biznes DBPL jest w około 65% finansowany z depozytów, a 35% z pożyczek od Deutsche Bank. Analitycy szacują, że wskaźnik kredyty/depozyty wzrośnie do ok. 107% po zakończeniu transakcji wobec 100% zanotowanego na koniec września 2017 r.

W ocenie Fitch, emisja nowych akcji dla Deutsche Banku nie rozwodni istotnie udziału BZ WBK w jednostce dominującej - Banco Santander (spadek o ok. 2,7%) nie będzie miała wpływu na ocenę wsparcia przez Fitch.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)