JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH na sprzedaż węgla koksowego przez 5 lat, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 1,35 mld zł.
"Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na okres 5 lat począwszy od 01.04.2018 r. do 31.03.2023 r. Szczegółowe warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych" – czytamy w komunikacie.
Walutą rozliczenia umowy jest euro, podano także.

Bank Zachodni WBK

Fitch Ratings oczekuje, że planowane nabycie przez Bank Zachodni WBK głównych części Deutsche Bank Polska (DBPL) będzie neutralne dla oceny kredytowej banku, gdyż transakcja ta w ograniczonym stopniu wpłynie na kluczowe wskaźniki kredytowe BZ WBK, podała Agencja.  >>>>  

Murapol

Murapol Projekt 35, spółka zależna Murapolu, zawarła z Monday Development przyrzeczoną umowę zakupu nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Dymka o łącznej powierzchni 13 993 m2 za łączną cenę 14,25 mln zł netto, poinformowała spółka. "Spółka zależna planuje realizację na nieruchomości projektu deweloperskiego obejmującego budowę 352 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 15 281 m2" - czytamy w raporcie. 

PZ Cormay

Zarząd PZ Cormay podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 1,89 mln zł projektu pn. "Stworzenie CBR PZ Cormay S.A." z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Druga stroną umowy jest minister rozwoju i finansów, podała spółka. "W ramach umowy emitent zobowiązuje się w szczególności do realizacji projektu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej emitenta, w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, jak również do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu" - czytamy w komunikacie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 872 901 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 3 148 700 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania 1 889 220 zł, podano także.

Dekpol

Dekpol zawarł przyrzeczoną umowę nabycia nieruchomości położonej w Gdańsku o łącznej powierzchni ok. 13 hektarów, poinformowała spółka. Plan zakłada realizację na niej projektu deweloperski o łącznej powierzchni ponad 60 tys. m2. "Cena sprzedaży netto nieruchomości wynosi około 12% kapitałów własnych spółki na koniec 2016 roku" - czytamy w komunikacie. 

Sare

Tomasz Pruszczyński w porozumieniu z Polinvest 7 S.a.r.l ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 696 021 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Sare po cenie 22,7 zł za sztukę, podało Sare. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje  

OncoArendi Therapeutics

Spółka OncoArendi Therapeutics złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Debiut planowany jest na I półrocze 2018 roku. Pozyskane środki posłużą realizacji projektów badawczych, będą także wykorzystane jako wkład własny do finansowania nowych projektów. >>>> 

Selvita

Selvita otrzymała od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zgodę na wznowienie badania klinicznego SEL24 fazy I/II, prowadzonego w Stanach Zjednoczonych z udziałem pacjentów cierpiących na nawrotową i/lub oporną na leczenie postać ostrej białaczki szpikowej, podała spółka. >>>> 

Qumak

Qumak podpisał porozumienie z Microsoft, którego celem jest wypracowanie wspólnej oferty na polskim rynku, łączącej produkty i usługi Microsoft oraz kompetencje Qumak w obszarach inteligentnych technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa, podał Qumak. >>>>  

Sygnity

Sygnity zawarło aneks z wierzycielami przewidujący, że okres obowiązywania II umowy przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec wierzycieli, ustalony początkowo na dzień 15 grudnia 2017 r., ulega przedłużeniu do 28 lutego 2018 r. albo do wcześniejszego dnia, w którym zawarte zostanie przez strony II umowy ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne, poinformowała spółka. >>>> 

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso odnotowało 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień - wrzesień 2017) wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vantage Development, Rank Progres 

Vantage Development zawarł z Rank Progress umowę dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskiej przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podały spółki. Strony planują zrealizować na nieruchomości łącznie około 2,4 tys. mieszkań i lokali usługowych oraz około 14,5 tys. m2 powierzchni biurowej, dodano. >>>> 

Bloober Team

Założenia do strategii biznesowej Bloober Team na lata 2018-2020 zakładają m.in. wydanie czterech tytułów do końca 2019 roku i produkcję wyłącznie w segmencie horror psychologiczny, podała spółka. "Layers of Fear: Legacy" zadebiutuje na Nintendo Switch już w I kwartale 2018 r., podała spółka. >>>> 

Bloober Team planuje przejść na rynek główny GPW z NewConnect w 2018 r., rozważa też przejęcie podmiotu z polskiego rynku gier, poinformował prezes Piotr Babieno. Bloober Team uruchomi też spółkę w USA, która ma zająć się sprzedażą produktów grupy na rynku amerykańskim i światowym. >>>> 

Stalprodukt

Stalprodukt podpisał umowę zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka. >>>> 

Serinus Energy

W trakcie rutynowych działań przygotowujących odwiert Moftinu 1001, należący do Serinus Energy Inc. do dalszej produkcji, nastąpiło niespodziewane uwolnienie gazu, co w następstwie spowodowało zapłon, poinformowała spółka. >>>>  

Esotiq & Henderson

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 10,5 mln zł i były wyższe o ok. 4% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - listopad 2017 r. wyniosły ok. 141 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20% r/r. >>>>  

QubicGames

QubicGames stawia na budowanie portfela gier na platformę Nintendo Switch, poinformował prezes Jakub Pieczykolan. Projekty na inne platformy mają przyczyniać się do zwiększania zyskowności. >>>>