"Jestem przekonany, że powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich usprawni kontakt pomiędzy poszczególnymi instytucjami a beneficjentami. Uwagi i opinie zgłaszane Rzecznikowi przyczynią się do zwiększenia skuteczności wdrażania programów unijnych, a tym samym poprawi się efektywność wydatkowania środków publicznych i prywatnych" – powiedział w środę wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, który wręczył nominację.

Jak wyjaśnił PAP Kwieciński, powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów Rzecznik Funduszy Europejskich będzie dbał o interesy beneficjentów krajowych programów operacyjnych. W przypadku jakichkolwiek problemów udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami odpowiedzialnymi za fundusze UE. "Chodzi o to, by wybór i realizacja projektów przebiegały sprawnie, a inwestowanie tych pieniędzy było jak najbardziej skuteczne" - dodał

Uroczystość powołania rzecznika odbyła się Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, powołanie rzecznika stanowi "wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020". W województwach poszczególne instytucje zarządzające mianują rzeczników funduszy europejskich dla programów regionalnych.

Powołana na rzecznika Agata Zielińska była przez wiele lat związana z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym najpierw w latach 2013–2016 kierowała pracami działu wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Następnie od 2016 r. zajmowała się wdrażaniem projektów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pracowała też w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej.

Agata Zielińska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Promocji. Ukończyła też studia podyplomowe m.in. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Szkole Głównej Handlowej. Zna język angielski i rosyjski.

Według resortu do zadań rzecznika należy m.in. przyjmowanie zgłoszeń od wnioskodawców, beneficjentów i innych interesariuszy funduszy europejskich, dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji krajowych programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020; konsultowanie, analizowanie otrzymanych zgłoszeń i udzielanie wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń; dokonywanie na podstawie otrzymanych zgłoszeń okresowych przeglądów procedur w ramach krajowych programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020; proponowanie usprawnień.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Marek Michałowski