Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA w III kw. o 3,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk, tyle samo co w II wyliczeniu.

W drugim kwartale 2017 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,1 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła o 2,2 proc. w III kwartale (3,3 proc. w II kw.). Oczekiwano 2,3 proc., wobec 2,3 proc. w I wyliczeniu.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 1,3 proc., wobec oczekiwań 1,4 proc. i 1,4 proc. z II wyliczenia. W II kwartale wskaźnik wyniósł 0,9 proc.

Deflator PCE jest preferowaną przez amerykańską Rezerwę Federalną miarą inflacji. (PAP Biznes)