Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-12-27 7202,25 1,7% 4,1% 30,4% 32,0%
Miedź 3M USD/t 2017-12-27 7240,00 1,6% 4,3% 30,8% 32,4%
Ołów spot USD/t 2017-12-27 2528,00 2,1% 3,0% 26,4% 23,2%
Ołów 3M USD/t 2017-12-27 2539,00 2,2% 3,0% 25,9% 22,5%
Aluminium spot USD/t 2017-12-27 2241,75 2,8% 5,8% 31,6% 29,3%
Aluminium 3M USD/t 2017-12-27 2252,00 2,7% 5,5% 33,0% 31,0%
Cyna spot USD/t 2017-12-27 19756,00 0,9% 0,9% -6,8% -6,9%
Cyna 3M USD/t 2017-12-27 19695,00 0,8% 0,9% -6,8% -6,7%
Nikiel spot USD/t 2017-12-27 12048,50 -0,2% 4,7% 20,9% 16,4%
Nikiel 3M USD/t 2017-12-27 12110,00 -0,2% 4,7% 20,9% 16,3%
Cynk spot USD/t 2017-12-27 3275,00 0,3% 1,9% 28,0% 27,8%
Cynk 3M USD/t 2017-12-27 3272,00 0,2% 2,7% 27,0% 27,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-12-27 260,10 0,2% 29,7% 15,1% 7,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-12-20 89,50 -1,2% 9,2% 36,1% 36,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-12-22 679,65 -0,8% -0,5% 9,6% 11,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-12-22 633,65 -0,9% -0,5% 10,4% 12,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-12-22 606,45 -0,2% 1,9% 15,6% 18,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-12-22 566,50 -0,2% 2,6% 15,5% 18,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-12-22 353,75 0,3% 3,0% 11,9% 14,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-12-22 353,75 0,3% 2,6% 14,9% 17,9%

(PAP Biznes)