"Był on konsekwencją nadzwyczaj silnej krajowej i zagranicznej konsumpcji, co spowodowało znaczący spadek zapasów wyrobów gotowych w magazynach firm. Ostatni kwartał zwykle należy do najlepszych okresów w całym roku kalendarzowym, zaś tegoroczny jest szczególnie korzystny zwłaszcza dla producentów dóbr konsumpcyjnych" - napisano w komentarzu.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w grudniu 2017 r. pięć poprawiło się w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca, jedna nie uległa zmianie, a dwie uległy pogorszeniu.

Według BIEC do wzrostu wskaźnika w największym stopniu przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw.

"Zjawisko to obserwujemy każdego roku. Zazwyczaj, od wczesnej jesieni producenci zwiększają zapasy wyprodukowanych towarów na poczet wzmożonych przedświątecznych zakupów. Na koniec grudnia każdego roku ulegają one gwałtownej redukcji. W tym roku zwiększoną sprzedaż, a w konsekwencji opróżnianie magazynów producentów, obserwujemy miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach; jest ono również znacznie większe" - napisano.

"Silny spadek zapasów wyrobów gotowych oznacza, że najbliższe miesiące będą korzystne dla wielkości produkcji przemysłowej. Nawet, jeśli zamówienia nie będą zwiększały się, przedsiębiorcy przez jakiś czas będą podtrzymywać skalę produkcji aby odbudować zapasy" - dodano.

>>> Czytaj też: Euler Hermes ostrzega: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15 proc.