Dino w 2017 roku jest jedyną spółką z mWIG 40, której wzrost wartości akcji przekroczył 100 proc. (spółka debiutowała na GPW 19 kwietnia 2017 roku). Po drugiej stronie, z ponad 60 proc. spadkiem kursu plasuje się CI Games.

Poniżej zestawienie 20 spółek mWIG 40 - dziesięciu, z najwyższą stopą zwrotu od początku 2017 roku, oraz dziesięciu z największą stratą wartości w ujęciu YTD (stan na 28.12.17):

PROC. YTD
DINO 106,7
CD PROJEKT 92,4
MILLENNIUM 71,3
BENEFIT 62,3
EMPERIA 52,4
LC CORP 46
AMREST 38,5
ROBYG 35,3
ING BS 31,7
ORBIS 29,1
BOGDANKA -2,9
PLAY -4,9
LIVECHAT -18,9
SANOK -21,1
KERNEL -23,4
AMICA -32
MEDICALG -34,5
NEUCA -30,2
FORTE -37
CIGAMES -61,1

(PAP Biznes)