Oczekiwano 55,0 pkt., wobec 53,9 pkt. na koniec listopada.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze. (PAP Biznes)