Jak wynika z listy opublikowanej z wtorkową datą przez Śląski Urząd Wojewódzki, dofinansowanie otrzymają w tym roku 24 inwestycje na drogach gminnych oraz 11 na drogach powiatowych. Łączna wartość dofinansowanych inwestycji na drogach gminnych wyniesie 55,8 mln zł (w tym 27,9 mln zł dotacji z budżetu państwa), a na drogach powiatowych 61,9 mln zł (w tym 26,4 mln zł dofinansowania).

W obecnej edycji rządowego programu gminy i powiaty z woj. śląskiego mogły składać wnioski od 1 do 15 września ub. roku. Program przewiduje udzielanie samorządom dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Do obecnej edycji programu samorządy regionu zgłosiły 89 inwestycji - o wartości 278,5 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 128,7 mln; sześć z nich zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej.

W kolejnych etapach oceny wniosków odpadło m.in. wszystkich dziewięć zgłoszonych inwestycji miast (np. rozbudowa ul. Św. Brata Alberta w Częstochowie czy rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta i Piłsudskiego w Zabrzu).

Wśród dofinansowanych dróg gminnych najdroższe przedsięwzięcie zgłosiła gmina Pszów. Dotacja do wartego 5,9 mln zł projektu przebudowy tamtejszej ul. Sportowej wyniesie blisko 3 mln zł. Niewiele niższą dotację 2,9 mln zł otrzyma też gmina Istebna – na oszacowaną na 5,8 mln zł rozbudowę drogi wewnętrznej Zaolzie.

Dotacje na inwestycje dotyczące dróg gminnych ze środków Programu otrzymały ponadto gminy: Buczkowice, Haźlach, Olsztyn, Mykanów, Gorzyce, Rudziniec, Przystajń, Węgierska Górka, Kozy, Koziegłowy, Gierałtowice, Lipowa, Ciasna, Żarki, Wręczyca Wielka, Blachownia, Wielowieś, Strumień, Psary, Kuźnia Raciborska oraz Bobrowniki.

Spośród dofinansowanych dróg powiatowych najdroższy projekt przygotował powiat bielski. Na wartą 8,6 mln zł rozbudowę drogi Strumień – Jasienica w Rudzicy i Jasienicy tamtejszy samorząd otrzyma 3 mln zł. Dofinansowania w tej samej wysokości trafią też do powiatów: wodzisławskiego, kłobuckiego, pszczyńskiego (dwie inwestycje) i częstochowskiego.

Środki z budżetu państwa na nieco mniejsze inwestycje drogowe otrzymały ponadto inne projekty powiatów: raciborskiego (dwie inwestycje), żywieckiego, cieszyńskiego i częstochowskiego.

Warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z obecnej, pierwszej listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania do 31 marca 2018 r.

Po rozstrzygnięciu poprzedniej edycji programu Śląski Urząd Wojewódzki informował o przeznaczeniu 54,3 mln zł z budżetu państwa na 32 ubiegłoroczne inwestycje o wartości 127,1 mln zł.

Do tamtej edycji programu samorządy z woj. śląskiego zgłosiły 80 inwestycji o wartości 244,5 mln zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania 109,1 mln zł. Dofinansowanie 28,1 mln zł dostały inwestycje na 18 drogach gminnych w woj. śląskim (o łącznej wartości blisko 70 mln zł). Wsparcie na 26,2 mln zł dostały też inwestycje na 14 drogach powiatowych (o wartości niespełna 57,2 mln zł).

Zgodnie z obecnym kształtem Programu jest on realizowany w latach 2016-2019 na terenie całego kraju. Do potencjalnych wnioskodawców należy 2858 jednostek samorządu terytorialnego, wśród nich: 314 powiatów, 2478 gmin oraz 66 miast na prawach powiatu.

>>> Czytaj też: Teren pod budowę terminala promowego Port Gdynia w przygotowaniu. Koszt inwestycji to ponad 200 mln zł