PGNiG

Zgodnie ze swoją polityką dywidendową, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przeznaczy w tym roku do podziału pomiędzy akcjonariuszy do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, zapowiedział prezes Piotr Woźniak. >>>>  

KGHM

KGHM w listopadzie 2017 r. zapłacił 169,404 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów. >>>> 

Boryszew

Boryszew zdecydował o odwołaniu prognozy wybranych pozycji wyników finansowych grupy, która zakładała, że zysk netto wzrośnie do 305,5 mln zł w 2017 roku wobec 191,3 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zwiększy się r/r do 539,7 mln zł w porównaniu z 382,2 mln zł w 2016 r. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje    

Elemental Holding

Elemental Holding przedłużył do 1 marca br. negocjacje, których przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego holenderskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka. Pierwotnie transakcja miała zostać przeprowadzona do końca ub.r. >>>>    

LiveChat Software

LiveChat Software miał 23 107 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 stycznia 2018 r., podała spółka. To o ok. 28% więcej niż przed rokiem - w grudniu liczba klientów wzrosła o 302 firmy wobec wzrostu o 299 rok wcześniej, dodano. >>>> 

Fortuna Entertainment Group

Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu - Erste Securities Polska. Fortbet chce skupić 0,68% akcji Fortuny od inwestorów z GPW po cenie 29,8 zł za sztukę oraz 19,82% w ramach dobrowolnego wykupu, który zostanie ogłoszony w Czechach. >>>>  

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydują o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdach w Warszawie (GPW) oraz Pradze (PSE), wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 15 lutego. >>>> 

PKN Orlen

Spółka Solino z Grupy Orlen oddała do użytku najważniejszą inwestycje ub.r. - stację poboru wody z Noteci, poinformowała spółka. Inwestycja ta zapewnia możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych w kawernach solnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowiązkowych, dodano. >>>> 

Archicom

Archicom ocenia, że jego oferta - obejmująca ok. 1,9 tys. lokali - i bank ziemi, pozwalający na realizację ok. 5,9 tys. kolejnych mieszkań, pozwalają czuć się "dobrze przygotowanym" na 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Rafał Jarodzki. >>>> 

Sąd Rejonowy w Łodzi dokonał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w statucie spółki mLocum polegającej na zmianie firmy na Archicom Polska, podał Archicom. Na początku czerwca 2017 r. Archicom podał, że zawarł przedwstępne umowy dotyczące zakupu łącznie 79,99% akcji spółki mLokum od mBanku za łączną kwotę 87,6 mln zł. 

BZ WBK

BZ WBK Leasing dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przeznaczy 50 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz inne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego, poinformowała spółka. >>>> 

Dom Development

Grupa Dom Development zrealizowała sprzedaż netto na poziomie 3 975 lokali i przekazania 2 929 lokali w 2017 r. W samym IV kwartale grupa sprzedała netto 1 049 lokali i przekazała 1 472 lokale, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Na wynik finansowy za IV kwartał 2017 r. wpływają głównie przekazania na projektach: Żoliborz Artystyczny (340 lokali), Saska (259) i Ursynovia (180)" - czytamy w komunikacie. 

Alchemia, Boryszew, Impexmetalu 

Roman Karkosik planuje całkowicie ograniczyć działalność inwestycyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2018 r. i wycofać część kontrolowanych przez siebie spółek z obrotu, poinformował inwestor >>>>  

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną Energi - aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, przedłużający jej trwanie do 2022 r., podała spółka. Wartość umowy w latach 2018-2022 wyniesie 404 mln zł netto. >>>> 

Huckleberry Games

Huckleberry Games chce wydać dwie kolejne gry w najbliższych dwóch latach i w ten sposób dywersyfikować portfolio i realizować strategię rozwoju, podała spółka. >>>>   

Emperia Holding

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w grudniu 2017 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 251 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11,9% r/r, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-grudzień wyniosły 2 518 mln zł i były wyższe o 8,4% r/r. >>>> 

Jujubee

Jujubee szacuje, że gra strategiczna "Realpolitiks" (w tym "Realpolitiks Mobile") trafiła w 2017 roku do ok. 50 tys. graczy, podała spółka. Z kolei dodatek do gry ukaże się 15 marca. >>>> 

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w grudniu 2017 r. wzrosły o ok. 16,3% r/r do ok. 107,2 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-grudzień br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 685,9 mln zł i była wyższa o ok. 14,6% r/r. >>>> 

APS Energia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło APS Energia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, podała spółka. Koncesja została udzielona na 50 lat. >>>>  

Apator  

Dyrektor ds. finansowych i członek zarządu Apatora Piotr Nowak zginął w wypadku samochodowym i tym samym wygasł jego mandat jako członka zarządu, poinformowała spółka. >>>> 

Famur

Spółka zależna Famuru - OOO Famur podpisała umowę z Kopalnią Jubilejnaja, zlokalizowaną w Rosji na dostawę kompleksu ścianowego, w skład którego wchodzą zmechanizowane obudowy ścianowe i kombajn ścianowy, dostarczane przez podmioty z Grupy Famur, za łączną kwotę netto 15 375 500 euro tj. 64 074 321,15 zł, podała spółka. >>>>  

Atal

Atal zawarł 755 umów deweloperskich w IV kw. br., tj. o 10% więcej w skali roku. W całym 2017 roku sprzedano łącznie 2 787 mieszkań, co oznacza wzrost o 14% r/r, podał Atal. Założenia spółki na 2018 to utrzymanie sprzedaży i dynamiki wzrostów na stabilnym poziomie. Atal podał, że najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (714), Warszawie (579) i Wrocławiu (535), a następnie w Łodzi (404), Katowicach (298), Trójmieście (195) oraz w Poznaniu (62).