Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec listopada 1.628,321 mln zł, co daje 162,8 proc. pierwotnego planu.

Zakładane na 2017 rok wpływy w budżecie miały wynieść 1.000,0 mln zł, jednak w projekcie budżetu na 2018 rok, w prognozie wykonania tegorocznych wpływów zapisano dochody na poziomie 1.640,0 mln zł. (PAP Biznes)