"Upoważnia się zarząd spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a. wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
b. złożenia wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
c. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w projekcie uchwały.

W grudniu Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking podały, że w ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa, złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu.

FTF Galleon ogłosił pod koniec października wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosu oferując po 4,78 zł za jedną akcję, a następnie cena została podniesiona do 4,93 zł za szt. 

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)