Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, podpisała aneksy do umowy z Polską Grupą Górniczą (PGG), Lubelskim Węglem Bogdanka (LW Bogdanka) oraz umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), gwarantujące dostawy węgla na kolejne lata eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi.
"Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. zawarła z Polską Grupą Górniczą S.A. aneks do obowiązującej umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B. Aneks zwiększa wolumen dostaw do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem wolumenu o ±20%. Na 2018 rok strony ustaliły dostawy surowca w wysokości 750 tys. ton" - czytamy w komunikacie.
Umowa, do której aneks podpisano 10 stycznia 2018 r., została zawarta na okres dostaw do 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia warunków umowy. W związku ze znaczącą zmianą dostarczanego wolumenu aktualizacji uległa szacunkowa wartość umowy i w okresie jej obowiązywania wynosi obecnie 3,28 mld zł. W wyniku zwiększenia wolumenu PGG stała się większościowym dostawcą węgla do elektrowni Ostrołęka B, podano także.
"3 stycznia 2018 roku spółka Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. podpisała ze spółką Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. W wyniku zawarcia aneksu przedłużony został okres obowiązywania umowy do końca 2022 roku (uprzednio umowa obowiązywała do końca 2019 roku) oraz ustalone zostały warunki dostaw w 2018 roku. Wartość umowy w okresie 2018–2022 wyniesie 404 mln zł" - czytamy dalej.
Natomiast 4 stycznia 2018 roku zawarto umowę z Jastrzębską Spółką Węglową, zapewniającą dostawy uzupełniające węgla do elektrowni ostrołęckiej na lata 2018-2022, podano również.
Energa Elektrownie Ostrołęka, należąca do grupy Energa, jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Jest jedyną w regionie elektrownią systemową, zapewniającą bezpieczne prowadzenie ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Elektrownia składa się z 3 bloków energetycznych o mocach: 221 MW, 230 MW i 230 MW.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła ok. 1,3 GW na koniec 2016 roku.
(ISBnews)