- W związku z polepszeniem się pozycji kapitałowej Alior Bank aktualizuje cele strategiczne i plany kapitałowe - poinformował bank w komunikacie. Bank podnosi m.in. cel ROE na 2020 r. do 16,2 proc., po uwzględnieniu m.in. scenariusza wzrostu stóp proc. zgodnego z konsensusem, wdrożenia MSSF-9 i planowanego zniesienia limitu dla składek ZUS.

- W związku z polepszeniem sytuacji kapitałowej Alior Bank nie planuje emisji długu podporządkowanego w horyzoncie strategii - podał bank w prezentacji. Sekurytyzacja portfela korporacyjnego jest rozważana w 2018 roku, ale w ograniczonej wysokości.

- Ministerstwo Energii spodziewa się rozstrzygnięcia arbitrażu PGNiG z Gazpromem w I połowie 2018 roku - podało Ministerstwo Energii.

- Sprzedaż gazu przez PGNIG na Ukrainę w 2017 roku wzrosła dwukrotnie, tj. do ponad 700 mln m sześc. rocznie. W okresie od sierpnia 2016 do grudnia 2017 PGNiG dostarczyło na ukraiński rynek łącznie ponad 1 mld m sześc. gazu - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk za rok 2017 wynosi 300 mln zł, co oznacza wzrost o 20,6 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Po trzech kwartałach 2017 r. skonsolidowany zysk netto grupy wynosił 291,3 mln zł.

- Kruk liczy, że nakłady na inwestycje w 2018 r. będą nie niższe niż w 2017 r, a zysk netto wzrośnie o kilkanaście procent. Wpływ na możliwy słabszy od oczekiwań wynik netto w 2017 r. ma sytuacja na kilku portfelach we Włoszech, jednak Kruk podtrzymuje plany rozwoju na tym rynku - poinformował PAP Biznes Piotr Krupa, prezes spółki.

- Energa Elektrownie Ostrołęka zawarła z Polską Grupą Górniczą aneks do umowy na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B - podała Energa w komunikacie. Aneks zwiększa wolumen dostaw węgla do wysokości 750 tys. ton węgla rocznie z możliwym odchyleniem wolumenu o plus/minus 20 proc.

- Elemental Holding podpisał list intencyjny dotyczący zakupu pakietu kontrolnego niemieckiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych - podał Elemental w komunikacie. Niemiecka spółka generuje rocznie przychody na poziomie 20 mln euro.

- PSE uruchomiły postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. - poinformowało PSE w komunikacie prasowym.

- Ipopema TFI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Rezydent Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz ten był utworzony i zarządzany przez Fincrea TFI - poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej.

- Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał w środę umowę z pięcioma bankami komercyjnymi, która ma ułatwić polskim przedsiębiorcom eksport na rynki o podwyższonym ryzyku.

- Murapol podpisał w 2017 roku 3.605 umów sprzedaży mieszkań wobec 3.042 rok wcześniej, co oznacza wzrost rdr o ok. 18 proc. W samym IV kwartale grupa sprzedała 1.137 mieszkań, czyli więcej rdr o ok. 13 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. Murapol planuje rozpocząć w 2018 roku przygotowania do upublicznienia spółki.

- Prime Car Management rozpoczął procedurę negocjacji kupna 3 tys. samochodów ogłaszając konkurs ofert - podała spółka w komunikacie. Zakup aut zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności spółki.

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Bank, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł - podała KNF.

- Grupa Ciech zamierza w 2018 roku zmodernizować istniejące już terminale załadunkowe, inwestować w nowe punkty załadunkowe oraz kontynuować proces budowy i automatyzacji swoich magazynów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Ciech nie podał wartości planowanych inwestycji.

- Archicom podpisał przedwstępną umowę na zakup działki we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,6 ha za netto 18,55 mln zł - poinformował deweloper w komunikacie. Spółka zamierza zrealizować na działce inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na około 380 mieszkań.

- Boryszew, w ramach przeglądu opcji strategicznych, uwzględni scenariusz ewentualnego zbycia aktywów z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd zamierza rozpocząć wstępne rozmowy z potencjalnym inwestorem celem ustalenia warunków, zakresu i trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================