"Wynik PKB w IV kw. 2017 będzie podobny do tego z III kw. pomimo dużej bazy. IV kw. waży najwięcej, więc wynik za cały rok powinien być dosyć wysoki" - powiedział Kwieciński.

"3,8 proc. w 2018 roku to dosyć konserwatywne założenie i raczej nie będziemy mieli problemu z jego osiągnięciem" - dodał.

Zgodnie z danymi GUS, Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2017 r. wzrósł w Polsce o 4,9 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,0 proc. rdr w II kwartale.

Z kolei jak wynika z konsensusu PAP Biznes, PKB Polski w IV kwartale 2017 r. może wynieść 4,6 proc. rdr.